DENİZ KABUĞU KOLEKSİYONCULUĞUNUN ETİK KURALLARI


Deniz kabuklarını toplama sürecinde  uyulması gerekli bazı etik kurallar
dünyadaki çeşitli kuruluşlar tarafından kabul edilmiş olan aşağıdaki maddeler
halinde saptanmıştır: 

*Deniz kabuklarının  yaşam ortamı son derece hassastır.
  Bunun bilincinde olarak kabukları toplarken yaşam ortamlarını zedelememeğe dikkat  
  etmek;
*Yerinden oynatılan taş, kaya, mercan gibi doğal örtüyü  eski  haline getirmek;
*Canlı yumurta kapsüllerine ve bu kapsülleri taşıyan kabuklara, bilimsel bir
  amacın dışında dokunmamak;
*Bilimsel amacın dışında yavru kabuk toplamamak;
*Bir bölgedeki bütün canlı, cansız kabukları toplamamak; ihtiyaç kadarını toplamak
  (Boş kabuklar başka hayvanlar için barınak olabilir)
*Kırık  ve kötü durumdaki canlı kabukları almamak; (çünkü onlar hala
  yumurtlayabilirler)
*Bir bölgede kabuk toplarken o bölgedeki yasa ve kuralları öğrenip  uymak;
*Bu kuralları her fırsatta diğer koleksiyonerlere hatırlatmak.  

Kaynakça: Concologists of America                http://www.conchologistsofamerica.org
                Reefkeeping magazine              http://reefkeeping.com
Anasayfa
 Hakkımızda q
 Hakkımızda
Hakkımızda
Basından
Sizlerden