Anasayfa
 Hakkımızda q
 Hakkımızda
Hakkımızda
Basından
Sizlerden
 Kütüphane q
 Kütüphane
Kitaplar
Dergiler
Makaleler
Not:        
Bu veri tabanında, sınıflandırma sistematiğinde "WORMS" ve "CLEMAM" kullanılmıştır.

-WORMS (World Registered Marine Species)   http://www.marinespecies.org/index.php        
-CLEMAM (Check List of European Marine Mollusca)   http://www.somali.asso.fr/clemam/index.clemam.html        


SINIFLAR

BIVALVIA ( yapım aşamasında )
CEPHALOPODA
GASTROPODA
POLYPLACOPHORA
SCAPHOPODA

CAN GEYRAN DENİZ KABUKLARI MERKEZİ
VERİTABANI